osada Knížecí
Ve vsi stávala malá kaplička. Kaple byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli a byla vystavěna v roce 1775 na místě, kde dříve stával dřevěný kříž. Ten byl při stavbě zachován a ukryt pod střechu kaple. V roce 1858 byla kaple přestavěna, v roce 1871 byl pořízen nový zvon, v roce 1886 nový oltář - oltář jako takový vyrobil truhlář Josef Hille z Císařského, oltářní obraz byl namalován v Rychnově u Jablonce. Za první světové války musel být zvon v srpnu roku 1917 sejmut a bronz odevzdána pro výrobu zbraní. Následně byl pořízen nový zvon.
www.knizeci.cz       www.fuerstenwalde.cz         © 2013-2014           knizeci@email.cz

WYSIWYG Web Builder
Kaple sv. Jana Křtitele


Socha Panny Marie Vítězné
V horní části vsi mezi domy čp. 1 a čp. 2 stojí socha Panny Marie Vítězné bez uvedení letopočtu. Pochází pravděpodobně z doby, kdy obec patřila do panství Premonstrátského kláštera v Doksanech u Litoměřic, tj. z období let 1400-1566.


Pískovcová socha i podstavec jsou částečně zvětrané, žulový základ poničen, kameny rozestoupeny.

Po poválečném vysídlení původních obyvatel kaple postupně chátrala, kolem roku 1976 byl odcizen zvon, poté poničena střecha. V roce 1978 byla kaple stržena a kameny rozebrány jako stavební materiál. Dnes pouze pozůstky obvodového zdiva podkovitého tvaru z velkých kamenů do výšky cca 0,5 - 1,5 metru, uvnitř lodi trosky zasypané hlínou s pařezy křovin a stromu.
Křížky
V době 19. století se v celém kraji rozmohlo budování různých poutních míst a svatostánků, ale bohatší obchodníci a zemědělci si také houfně začali pořizovat ke svým domům kříze a sochy svatých, často věnované jako poděkování za uzdravení své či příbuzných. V Knížecím existovuje pár takových křížků, postavených v druhé polovině 19. a začátkem 20. století:

- křížek v zatáčce rozcestí nad lesem při cestě z Janovky je jediný, který se nedochoval; dnes existuje pouze podstavec tohoto křížku a ten je přestěhován na soukromý pozemek

- křížek ve spodní části obce, při silnici z Hraběcího, stojící původně u nedochovaného domu č.p. 26; tento křížek pochází z roku 1911

- křížek ukrytý mezi stromy v jednom z větrolamů na kraji pole před Plešným; donátorem tohoto křížku byl v roce 1864 Franz Josef Dittrich z domu č.p. 14; na čelní straně podstavce původně bývala plechová pamětní deska, vzhledem k použitému materiálu dnes bohužel nečitelná

- další křížek stával u silnice mezi Knížecím a Šluknovem (dnes pouze polní cesta uprostřed pastvin), ten je ale umístěn již v katastrálním území Císařský; křížek pochází zroku 1913 a byl vytvořen kamenickým mistrem J. Lissnerem z Rožan; také tento křížek již není dochován v kompletní původní podobě