osada Knížecí
www.knizeci.cz       www.fuerstenwalde.cz         © 2013-2021           knizeci@email.cz

WYSIWYG Web Builder
původní domy v obci
č.p. 2, foto cca 1975, v době kdy, v něm bydlela ještě původní německá rodina č.p.4, foto cca 1915, dům zachován, původně Hospoda u Hrazeného (Gasthaus zum Pirskenberg) Gasthaus Zum Pirskenberg
pohlednice s hospodou č.p. 10, foto cca 1905, jeden ze dvou zachovaných podstávkových domů č.p. 10 v dnešní době
č.p. 11, foto 1965, dům dnes již nestojí, rozebrán cca v roce 1975 dnešní stav pozůstatků (kamenné základy) č.p. 11 foto 1965, vlevo část domu čp. 12 (obecní dům, Gemeindehaus), dnes již nestojí, v pozadí nahoře dům čp. 1 se stodolou vlevo (ta dnes již nestojí)
čp. 14, foto 1965, původní dům vyhořel koncem roku 1932, dům dnešní podoby postaven nově v roce 1933 foto 1965, stodola u čp. 14, dnes již nestojí foto 1965, zleva: dřevěný dům čp. 16, dnes již nestojí, rozebrán na dříví cca 1975; zděný dům čp.15, dodnes zachován; torzo domu (štít) čp. 12 (obecní dům, Gemeindehaus)
č.p. 23, foto cca 1900, dům dnes nestojí; zateplení domů na zimu se provádělo slaměným obkladem podstávek 1909, jeden z původních podstávkových domů s doškovou střechou, pravděpodobně č.p. 24 dnešní stav pozůstatků (kamenné základy) č.p. 25
Dům ve spodní části Knížecího, pravděpodobně č.p. 26, na hospodářské části byl umístěn větrný pohon strojů čp. 37, Fürstenwaldský mlýn, fungoval do roku 1946, později vyhořel a již nebyl obnoven, dnes nestojí, mlýnský rybník má protrženou hráz
v roce 1950 započaly demolice původních podstávkových domů - získaný materiál byl použit na opravy obecních domů (zachovalé střešní krytiny), palivové dřevo, ale např. také při stavbě kina ve Velkém Šenově
šetření za účelem zbourání objektu čp. 18
šetření za účelem zbourání objektu 22 z roku 1951
šetření za účelem zbourání objektu 22 z roku 1952
šetření za účelem zbourání objektu čp. 23
šetření za účelem zbourání objektu čp. 24
šetření za účelem zbourání objektu čp. 26
šetření za účelem zbourání objektu čp. 27
šetření za účelem zbourání objektu čp. 34
žádost o demoliční povolení
doporučení provedení demolic
materiál potřebujeme při stavbě kina
povolení k demolici z ONV Rumburk