osada Knížecí
www.knizeci.cz       www.fuerstenwalde.cz         © 2013-2023           knizeci@email.cz

WYSIWYG Web Builder
původní domy v obci
původní číslování domů v obci; č.p. 37 měl mlýn stranou obce v lese nejvyšší číslo, dům č.p. 39, stával v půli cesty mezi Knížecím a Starým Hraběcím č.p. 2, foto cca 1975, v době, kdy v něm bydlela ještě původní německá rodina
č.p.4, foto cca 1915, dům zachován, původně Hospoda u Hrazeného (Gasthaus zum Pirskenberg) Gasthaus Zum Pirskenberg pohlednice s hospodou
č.p. 10, foto z roku 1902, jeden ze dvou zachovaných podstávkových domů č.p. 10 v dnešní době č.p. 11, foto 1965, dům dnes již nestojí, rozebrán cca v roce 1975
dnešní stav pozůstatků (kamenné základy) č.p. 11 foto 1965, vlevo část domu čp. 12 (obecní dům, Gemeindehaus), dnes již nestojí, v pozadí nahoře dům čp. 1 se stodolou vlevo (ta dnes již nestojí) čp. 14, foto 1965, původní dům vyhořel koncem roku 1932, dům dnešní podoby postaven nově v roce 1933
foto 1965, stodola u čp. 14, dnes již nestojí foto 1965, zleva: dřevěný dům čp. 16, dnes již nestojí, rozebrán na dříví cca 1975; zděný dům čp.15, dodnes zachován; torzo domu (štít) čp. 12 (obecní dům, Gemeindehaus) č.p. 23, foto cca 1900, dům dnes nestojí; zateplení domů na zimu se provádělo slaměným obkladem podstávek
č.p. 25, na hospodářské části byl umístěn větrný pohon strojů dnešní stav pozůstatků (kamenné základy) č.p. 25 čp. 37, Fürstenwaldský mlýn, fungoval do roku 1946, později vyhořel a již nebyl obnoven, dnes nestojí, mlýnský rybník má protrženou hráz
č.p. 39, dům na půli cesty mezi Starým Hraběcím a Knížecím, dnes nestojí, pouze tyto 2 staré lípy. Zajímavostí jsou 2 malá "rybí oka" na střeše, na většině domů bylo pouze 1 větší.
v roce 1950 započaly demolice původních podstávkových domů - získaný materiál byl použit na opravy obecních domů (zachovalé střešní krytiny), palivové dřevo, ale např. také při stavbě kina ve Velkém Šenově