osada Knížecí
www.knizeci.cz       www.fuerstenwalde.cz         © 2013-2014           knizeci@email.cz

WYSIWYG Web Builderpùvodní domy v obci
č.p.4, foto cca 1915, dům zachován, původně Hospoda u Hrazeného (Gasthaus zum Pirskenberg) č.p. 10, foto cca 1905, jeden ze dvou zachovaných podstávkových domů č.p. 10 v dnešní době
č.p. 11, foto 1965, dům dnes již nestojí, rozebrán cca v roce 1975 dnešní stav pozůstatků (kamenné základy) č.p. 11 foto 1965, vlevo část domu čp. 12 (obecní dům, Gemeindehaus), dnes již nestojí, v pozadí nahoře dům čp. 1 se stodolou vlevo (ta dnes již nestojí)
čp. 14, foto 1965, původní dům vyhořel koncem roku 1932, dům dnešní podoby postaven nově v roce 1933 foto 1965, stodola u čp. 14, dnes již nestojí foto 1965, zleva: dřevěný dům čp. 16, dnes již nestojí, rozebrán na dříví cca 1975; zděný dům čp.15, dodnes zachován; torzo domu (štít) čp. 12 (obecní dům, Gemeindehaus)
č.p. 23, foto cca 1900, dům dnes nestojí; zateplení domů na zimu se provádělo slaměným obkladem podstávek dnešní stav pozůstatků (kamenné základy) č.p. 25 čp. 37, Fürstenwaldský mlýn, fungoval do roku 1946, později vyhořel a již nebyl obnoven, dnes nestojí, mlýnský rybník má protrženou hráz
č.p. 2, foto cca 1975, v době kdy v něm bydlela ještě původní německá rodina