osada Knížecí
www.knizeci.cz       www.fuerstenwalde.cz         © 2013-2023           knizeci@email.cz

WYSIWYG Web Builder
obraz mlýna pohlednice s mlýnem foto z knihy Heimatskunde des politischen Bezirkes Schluckenau
mlýn v celé své kráse další z fotografií mlýna pohled na mlýn přes rybník
pohled na druhou stranu rybníka foto z posledních let fungování mlýna a pily dnešní stav pozůstatků mlýna
pohled na mlýnský rybník dnes, vpravo vidět zpevněnou část hráze v místě protržení letecký pohled na ještě stojící mlýn z roku 1951 smlouva o prodeji mlýna z otce Jacoba Heyna na syna Josefa Heyne za 800 guldenů
... podepsáno ve Šluknově dne 12.1.1794 detail papírové pečetě
přečtěte si pár zajímavostí o mlýnu