osada Knížecí
www.knizeci.cz       www.fuerstenwalde.cz         © 2013-2021           knizeci@email.cz

WYSIWYG Web Builder
obraz mlýna pohlednice s mlýnem foto z knihy Heimatskunde des politischen Bezirkes Schluckenau
mlýn v celé své kráse další z fotografií mlýna pohled na mlýn přes rybník
pohled na druhou stranu rybníka foto z posledních let fungování mlýna a pily letecký pohled na mlýn, pozůstatky domu a ještě plný mlýnský rybník z roku 1953
dnešní stav pozůstatků mlýna pohled na mlýnský rybník dnes, vpravo vidět zpevněnou část hráze v místě protržení z roku 1769 se dochovala kupní smlouva na Fürstenwaldský mlýn čp. 37 (původně před přečíslováním čp. 40)...
...vložený dokument... ...strana 2 smlouvy... ...strana 3 s datací a podpisy...
... a strana 4 s vrchnostenským stvrzením smlouvy a papírovou pečetí detail papírové pečetě
přečtěte si pár zajímavostí o mlýnu