osada Knížecí
www.knizeci.cz       www.fuerstenwalde.cz         © 2013-2021           knizeci@email.cz

WYSIWYG Web Builder
Historie obce
Představení obce - rychtáři, starostové, místní správní komise
Výsledky sčítání domů, obyvatelstva a hospodářství
v roce 1910:


- 35 domů
- 40 domácností
- 156 obyvatel
- 156 němců, 0 čechů
- 86 můžu, 70 žen
- 156 řím. katolíků


- 4 koně
- celkem 102 ks skotu:
           - 2 býčci
           - 3 volci
           - 1 tažný vůl
           - 73 dojnic
           - 9 jalovic
           - 14 telat
- 28 koz
- 43 prasat
- 14 včelstev
- 252 slepic
- 4 husy
- 8 holubů