osada Knížecí
www.knizeci.cz       www.fuerstenwalde.cz         © 2013-2023           knizeci@email.cz

WYSIWYG Web Builder
o obyvatelích
V případě zájmu o podrobnější informace o původních domech a jejich obyvatelích nás neváhejte kontaktovat.
mužský pěvecký sbor Cecilia práce na poli počet obyvatel Fürstenwalde v roce 1843: 39 domů, 265 obyvatel (dle knihy Popis království českého)
počet obyvatel Fürstenwalde v roce 1872: 38 domů, 114 mužů, 121 žen, tj. 235 obyvatel celkem (dle knihy Seznam míst v království Českém 1872) počet obyvatel Fürstenwalde v roce 1878: 38 domů, 235 obyvatel (dle knihy Seznam míst v království Českém 1878) Počet obyvatel Fürstenwalde v roce 1913: 35 domů, 156 obyvatel, všichni německy mluvící (dle knihy Seznam míst v království Českém 1913)
z Lidového kalendáře 1928. Starosta: Franz Dittrich - Pošta: Šenov - Poštovní schránka: Staré Hraběcí - Kostel: Brtníky - Škola: Staré Hraběcí - Spolky: dobrovolní hasiči, velikonoční pěvci, mužský pěvecký sbor Cecilia, zemědělský spolek, nucené porážky z Lidového kalendáře 1929 - Pila: Zimmer Anton - Pohostinství: Schier Anton - Obchod zemědělskými stroji: Dittrich Franz - Kapelník: Görnert Bernard - Mlynář: Zimmer Anton - Obuvník: Fritsche Josef - Truhlář: Töppel Franz - Trafika: Lissner Franz obyvatelé byli pohřbíváni u farního kostela v Brtníkách, dochovalo se pouze pár hrobů - Johanna Görnert z Knížecí čp. 4
pozůstatek náhrobní skleněné desky z hrobu Franze Dittricha, Knížecí čp. 14, nar. 12.6.1857, zemř. 18.8.1940 pomník rodiny Weisgerber z Knížecího čp.20 náhrobní deska 8leté holčičky, nalezena v roce 2014 detektorem kovů poblíž mlýna, daleko od hřbitova
děti z domu č.p. 26, v pozadí domy Knížecího
Zde odpočívá v Pánu
Mathilde Dittrich
z Fürstenwalde
nar. 18.února 1894, odešla 4.července 1902
Tento pahorek kryje tělesnou schránku
Dobrého dítěte
Které od Boha nevyzpytatelným přáním
Došlo časně ke klidu
Bolestným byl pro nás tvůj odchod
Trpká tvoje předčasná smrt
Teď jsi osvobozena od trápení
Osvobozena od všech zemských strastí
Překlad nápisu na porcelánové náhrobní destičce dívenky Mathilde Dittrich z Knížecího 10. Zemřela na příušnice, byla nejstarším ze čtyř dětí. Na fotografii, pořízené krátce před její smrtí, sedí  na židli u pravice otce.