osada Knížecí
Stranou obce, cca 15 minut chůze od kapličky, poblíž silnice mezi Starým Hraběcím a Brtníky, na úpatí vrchu Plešný (Plissenberg) stával u velkého rybníka hrázděný dům č.p. 37, mlýn s pilou.

V archivních dokumentech je založena kupní smlouva na mlýn datovaná v únoru roku 1769, mlýn tudíž existoval již před tímto rokem.

Při zavádění elektřiny do Knížecího v roce 1933, tato nebyla, vzhledem ke vzdálenosti mlýna od obce, zavedena.

Po válce a odsunu původního obyvatelstva byla nejdříve ukončena činnost mlýna, ke dni 23.7.1946 byla ukončena i činnost podniku "Ant. Zimmer - pila v národní správě".
Národní správcem byl Stanislav Lapka, hajný z Kunratic.

Ke dni ukočení provozu pily byly evidovány:
- 3 hnací řemeny - 1 kožený v délce 2,85 m, 2 konopné v délkách 6 a 2 m
- pracovní stroje - rámová pila dřevěná, okružní pila sámovačka, brousící stroj, dřevěná řemenice s transmisí, vše poháněno vodním kolem, patřícím ke mlýnu.
Celý majetek (budova pily, pozemky a stroje) byl oceněn částkou 10.877 Kčs, zásoby dřeva (16 metrů prostorových jehličnatého řeziva a hranolů) částkou 14.980 Kčs.


Později, cca v roce 1948 byl zdevastovaný a rozebraný mlýn pravděpodobně zapálen a vyhořel.

V roce 1956 se protrhla hráz mlýnského rybníka, v důsledku čehož přetekla, ale vydržela, i hráz Černého rybníka na Leopoldce.
www.knizeci.cz       www.fuerstenwalde.cz         © 2013-2021           knizeci@email.cz

WYSIWYG Web Builder
Fürstenwalder Mühle
Prohlédněte si fotografie mlýna.