Stranou obce, cca 15 minut chůze od kapličky, poblíž silnice mezi Starým Hraběcím a Brtníky, na úpatí vrchu Plešný (Plissenberg) stával u velkého rybníka hrázděný dům č.p. 37 (původně č.p.40), mlýn s pilou.

Mlýn byl založen počátkem 18. století, již v roce 1723 je v matrikách zmiňován mlynář v Knížecím. Původně byl mlýn pravděpodobně nájemní, v majetku Harrachů, majitelů panství Šluknov. V roce 1754 jeden z mlynářů mlýn odkoupil do svého vlastnictví.

Mlynáři:
- před rokem 1723 Gottfried Döhms
- od roku 1723 Franz Rösler, zeť Döhmse
- v roce 1754 mlýn od Harrachů odkoupil Jacob Hayne za 550 říšských tolarů, kupní cenu splácel 10 let
- v roce 1794 na mlýn nastoupil Josef Hayne, syn Jacoba; mlýn od otce odkoupil za cenu 800 guldenů
- v roce 1837 mlýn přešel do vlastnictví Anton Pietschmanna, ale Josef Hayne v něm dožil
- v roce 1840 se vlastníkem mlýna stal Anton Zimmer, on a jeho potomci mlýn vlastnili až do roku 1946; Anton Zimmer byl v letech 1861-1886 zároveň starostou obce, jeho syn Anton Johann Zimmer byl starostou obce v letech 1886-1889

Při zavádění elektřiny do Knížecího v roce 1933, tato nebyla, vzhledem ke vzdálenosti mlýna od obce, zavedena.

Po válce a odsunu původního obyvatelstva byla nejdříve ukončena činnost mlýna, ke dni 23.7.1946 byla ukončena i činnost podniku "Ant. Zimmer - pila v národní správě".
Národní správcem byl Stanislav Lapka, hajný z Kunratic.

Ke dni ukončení provozu pily byly evidovány:
- 3 hnací řemeny - 1 kožený v délce 2,85 m, 2 konopné v délkách 6 a 2 m
- pracovní stroje - rámová pila dřevěná, okružní pila sámovačka, brousící stroj, dřevěná řemenice s transmisí, vše poháněno vodním kolem, patřícím ke mlýnu.
Celý majetek (budova pily, pozemky a stroje) byl oceněn částkou 10.877 Kčs, zásoby dřeva (16 metrů prostorových jehličnatého řeziva a hranolů) částkou 14.980 Kčs.


V roce 1954 byl zdevastovaný a rozebraný mlýn pravděpodobně zapálen a vyhořel.

V roce 1956 se protrhla hráz mlýnského rybníka, v důsledku čehož přetekla, ale vydržela, i hráz Černého rybníka na Leopoldce.
osada Knížecí
www.knizeci.cz       www.fuerstenwalde.cz         © 2013-2023           knizeci@email.cz

WYSIWYG Web Builder
Fürstenwalder Mühle
Prohlédněte si fotografie mlýna.