osada Knížecí
Stabilní katastr byl soubor údajů o veškerém půdním fondu v Rakouském císařství. Pořízen byl v první polovině 19. století za účelem získání dostatečně přesného měřického podkladu pro stanovování pozemkové daně. Měl to být trvalý registr, a proto byl nazván „stabilní“. Z měřického operátu stabilního katastru byly odvozeny pozdější katastrální mapy na území České republiky.
Základy stabilního katastru byly právně založeny patentem císaře Františka I. ze dne 23. prosince 1817, o dani pozemkové a vyměření půdy. Nejdříve byly přesně vymezeny hranice pozemků. Takto označené pozemky (parcely) byly posléze zaměřeny. Základní jednotkou byla katastrální obec. U pozemků se evidovala jejich velikost, poloha a čistý výnos. V Čechách měření proběhlo v letech 1826–1830 a pak 1837–1843, na Moravě pak v letech 1824–1830 a 1833–1836. Vznikaly tak katastrální mapy v měřítku 1:2880; z nich tzv. císařský povinný otisk byl archivován v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni.
Pro mapy stabilního katastru se rovněž dochovaly tzv. indikační skici - rukopisné, už v měřítku provedené koncepty map před jejich definitivním vyrýsováním s popisem nejen pozemků, ale i domů a s vepsanými vlastníky pozemků.

Barevná legenda:
karmínová = zděné budovy
žlutá = dřevěné budovy
bílá = dvory a nádvoří
hnědá = cesty
modrá = vodní plochy
šedá = lesy
okrová = pole
světle zelená = pastviny
tyrkysová tečkovaná = pěstební zahrady


Měření a zpracování map pro Knížecí bylo provedeno v roce 1843.

Obytné domy mají čelní stranu budovy zvýrazněnu tučnou čarou, hospodářské budovy mají všechny strany tenké.
Číslování pozemků je uvedeno červenou barvou, u pozemku je také vepsáno jméno majitele pozemku a číslo domu, ke kterému pozemek patří.
Číslování u domů je dvojí – červenou barvou je uvedeno číslo popisné domu, černou barvou číslo stavební parcely.

Číslo popisné
domu je uvedeno z roku 1843, tedy před celkovým přečíslováním všech domů, které proběhlo v roce 1854. Vzhledem k roku zpracování stabilního katastru jsou v obci Knížecí uvedeny i domy, které byly k 1.1.1870 převedeny pod obec Janovka.

Veškeré dokumenty ze Stabilního katastru byly získány v Národním archivu v Praze, kde je celý archivní fond uložen.
V případě zájmu o další podrobnosti nás neváhejte kontaktovat.
www.knizeci.cz       www.fuerstenwalde.cz         © 2013-2023           knizeci@email.cz

WYSIWYG Web Builder
Stabilní katastr
titulní strana souboru map přehledka pro obec Knížecí mlýn, ležící stranou vsi
dolní část obce střední část obce horní část obce
severní část obce, později přeřazena do obce Janovka