osada Knížecí
v této galerii naleznete pár více či méně dochovaných dokumentů
www.knizeci.cz       www.fuerstenwalde.cz         © 2013-2023           knizeci@email.cz

WYSIWYG Web Builder
dokumenty
razítko Gemeindeamt Fürstenwalde z roku 1925 razítko Gemeindeamt z roku 1933, podepsáni Johann Schäfer, obecní radní a Franz Dittrich, starosta (představený obce) razítko místní správní komise z roku 1946
razítko místní správní komise z roku 1946, již po přejmenování, ale ještě za okresu Šluknov razítko místní správní komise z roku 1949, již za okresu Rumburk, podepsán předseda MSK J.Brčák bohužel ne zcela dochovaný domovský list obce
faktura od místního krejčího za dodání uniforem hasičskému sboru faktura od majitele pily (a mlýna) Zimmera za dodávku dřeva bankovní avízo z roku 1940 o připsání platby na obecní účet, vedený u Okresní spořitelny ve Šluknově
dodatek k obecní pojistce na požární pojištění kapličky, pojistná částka 180 Říšských Marek okresní úřad ve Šluknově nemá námitek proti vyměření silnice mezi Knížecím a Janovkou... ... o které se psalo i v tisku - Národní listy dne 5.2.1935
výkaz jednotlivých ploch katastru, porovnání 1845 a 1948 prodej řeziva podniku STAP, jako jeden z příjmů obce v roce 1950